Vil du se hvor enkelt og letforståeligt et leasingtilbud kan være? Klik her og få et leasingtilbud.

Når du skal lease for første gang, vil du blive præsenteret for flere nye begreber og det behøves ikke at være svært forståeligt. For flexleasing kan også gøres enkelt, det er hele grundlaget for vores leasingaftale.


Ingen skjulte gebyr eller omkostninger

 

Førstegangsydelsen

Ganske som på et almindeligt billån skal du betalte en udbetaling, når du flexleaser et køretøj. Ved leasing kaldes udbetalingen førstegangsydelsen og hvor udbetalingen på et billån typisk er 20% af bilens pris - inklusiv registreringsafgift - kan du med flexleasing nøjes med at lægge omkring 25% af bilens pris uden registreringsafgift. For en typisk bil med en handelsværdi på kr. 500.000 vil det betyde at du halvere udbetalingen fra billånets 20%, på cirka kr. 100.000 til godt og vel det halve kr. 50.000. Førstegangsydelsen dækker køretøjets nedskrivning i leasingperioden, og den første betaling er din sikkerhed for at du ikke skal betale penge når leasingperioden slutter.   

Førstegangsydelsen kan justeres efter dine behov. Men høj førstegangsydelse er med til at minimere leasingaftales omkostninger og sikre en solid aftale uden overraskelser ved udløb.

 

Leasingydelserne

Betales løbende forud for de enkelte måneder, ganske som det kendes fra en traditionel finansiering. Leasingydelserne er typiske lave hvis hele køretøjets afskrivning er "lagt" i førstegangsydelsen, og højere hvis leasingtager ønsker en lavere restværdi. Hvis du forventer at køre mange kilometer er det en god ide at snakke med os om det inden aftalen indgås. Vi kan med fordel lægge en ekstra afskrivning i de månedlige leasingydelser, så du derved opnår en attraktiv og lavere restværdi.

En lav leasingydelse er ikke lig med en lav leasingpris, det er vigtigt at se på aftalen som helhed og vurdere de samlede omkostninger. Kontakt en af vores leasingkonsulenter for en uddybende forklaring, og hør mere en hvordan vi hos BICA kan strikke en sund leasingaftale sammen.

 

Restværdien

En sund restværdi, er en attraktiv slutpris på leasingkøretøjet! Når restværdien er sund er du som leasingtager sikret mod ubehagelige overraskelser ved udløb af aftalen. Ved finansiel leasing er det leasingtager der hæfter for køretøjets restværdi, det er mange ikke opmærksomme på. Det giver den bedste oplevelse for leasingtager, at vi kan afslutte leasingperioden uden ekstra indbetaling eller hæftelser. Det kræver at restværdien fra aftalens start er sat realistisk og en passende førstegangsydelse er afgørende for at aftalen kan afsluttes uden hæftelser eller yderligere betalinger.

En lav/attraktiv restværdi er ofte forskellen mellem en sund leasingaftale og en dårlig oplevelse. Er du i tvivl, så lad BICA foretage en totalberegning af leasingtilbuddet.


Hvis du ikke kan forklare det enkelt, har du ikke forstået det godt nok.
— Albert Einstein, teoretisk fysiker