Svag stigning i augusts bilsalg

Der kom godt 4 pct. flere nye biler på gaden i august end i juli, når der samtidigt korrigeres for de normale sæsonudsving. Husholdningerne erhvervede, såvel købte og leasede, en procent flere nye biler, mens salget til erhverv steg med 9 procent. I forrige periode, maj til juli, kom der 8 procent flere nye biler på gaden, end i perioden marts til maj. I de seneste tre måneder steg tilgangen til husholdningerne med 14 pct., mens erhvervenes tilgang var uændret.

11 procent stigning i bilsalget - opgjort i faktiske tal

I faktiske tal var den samlede tilgang af nye personbiler i august 16.100, det er 11 procent flere end i august sidste år. Husholdningerne stod for omtrent 10.000 med 8.500 købte og 1.500 leasede, og det er en fremgang på 12 procent. I de seneste 12 måneder har husholdningerne købt 8 pct. færre biler end i de foregående 12 måneder, og selv om de har leaset 80 pct. flere, er den samlede tilgang 1 pct. lavere end perioden før. Husholdningernes køb af brugte biler ligger med 367.600 i de seneste 12 måneder 18 pct. lavere end i den foregående periode.

Med 4.400 leasede og 1.900 ikke-leasede biler var erhvervenes tilgang i august 6.200, hvilket er 8 pct. flere end for et år siden. I de seneste 12 måneder har erhvervene købt 11 pct. flere end i den foregående periode, mens de har leaset 16 pct. flere.

17 procent flere leasede biler end forrige år

I august blev 5.800 af de nye personbiler, svarende til 36 pct. af alle nye biler, registreret til leasing. Det er 17 pct. flere end i august sidste år. 75 pct. af leasingbilerne var til erhvervsleasing, mens 25 pct. var til privatleasing. I august var 15 pct. af husholdningernes nye biler leaset mod 10 pct. i august sidste år. De tilsvarende tal for erhvervene var 70 pct. i år mod 71 pct. for et år siden.

Tæt ved 200.000 nye biler de seneste 12 måneder

I de seneste 12 måneder blev der i alt købt 197.700 nye personbiler i faktiske tal, og det er 5 pct. flere end i de foregående 12 måneder. Tilgangen til husholdningerne lå med 118.600 biler 1 pct. lavere end i den foregående periode. Tilgangen til erhvervene var 79.100 eller 15 pct. højere. Dieselbiler udgjorde i de seneste 12 måneder 31 pct. af tilgangen, og det er uændret sammenlignet med de foregående 12 måneder.