Udsigt til cirka 125.000 flere biler i 2019

Antallet af personbiler var ved årsskiftet 2014-2015 nået op på cirka 2.300.000. Det er en voldsom stigning sammenlignet med for 50 år siden, hvor der var 676.000. Det forventes at antallet af biler vil passere 2,45 mio. biler i 2019, hvis der nyregistreres omkring 160.000 biler om året - hvilket er gennemsnittet for årene 2005 til 2014 - og den aldersbetingede afgang er som fra 2013 til 2014. Gennemsnitsalderen for bilparken er nu på 9,1 år. Det er tæt ved 0,1 år mindre end for et år siden.

Alle nye biler resulterer ikke i tilsvarende stigning i samlet bilbestand

Selv om tilgangen i form af nysalg (og i begrænset omfang tilsvarende import af brugte biler) har været betydelig de sidste par år, er bestanden vokset i betydelig lavere takt. Hvor nyregistreringerne de seneste ti år har udgjort omkring 7,5 pct. af bestanden, er bestanden i den samme periode vokset med lidt under 2 pct. om året, det udgør den samlede nettotilgang.

Statistikken viser at flere skiller sig af med ældre biler

Der er en betydelig aldersbetinget afgang i løbet af åre, og fra cirka 7-årsalderen har den været let stigende fra omkring 2004 til 2014 (se figur nedenfor). Det vil for eksempel sige, at andelen af tilbageblevne 10-årige biler af de oprindeligt registrerede er lidt mindre i bestanden ultimo 2014, end den var i bestanden ultimo 2004. I 2004 var der således ca. 90 pct. tilbage af de 10-årige biler, mens tallet i 2014 var faldet til ca. 86 pct.

Nyregistreringer fra 1990 vejer tungt i afgangen i 2014

Fordelingen af de ældre biler på årgange i et givet år afhænger derfor af det oprindelige antal nyregistreringer i årgangen i kombination med den aldersbetingede afgang. Der er for eksempel halvdelen af afgangen i 2004 - de 15-19-årige biler - domineret af de store årgange af nyregistreringer 1985-1987. I 2014 er det afgangen fra de store årgange sidst i 1990'erne, der dominerer.

De alternative forudsætninger for bilsalget

Hvis vi antager at antallet af nyregistreringer de kommende år ligger 10 pct. højere end gennemsnittet for perioden 2005-2014 - det vil sige omkring 175.000 biler - vil bestanden med den anvendte model for den aldersbetingede afgang passere 2.500.00 biler i løbet af året 2019.